Aanvraag Fysiomanager ZorgDomein module

Fysiomanager ZorgDomein module

De Fysiomanager ZorgDomein module koppelt Fysiomanager aan uw ZorgDomein omgeving. Hierdoor kunt u de verwijzingen geheel geautomatiseerd in Fysiomanager verwerken.

 

Hoe het werkt

U dient eerst te beschikken over een ZorgDomein Lokaal abonnement. Hier zijn kosten aan verbonden die afhankelijk zijn van uw praktijksituatie. Dit abonnement vraagt u aan bij Zorgdomein. Meer informatie over de mogelijkheden en kosten vindt u op deze pagina van ZorgDomein.

 

De Fysiomanager ZorgDomein module maakt het mogelijk dat verwijzingen uit ZorgDomein Lokaal worden opgehaald en vanuit Fysiomanager kunnen worden verwerkt.

Zodra een verwijzing is ontvangen in ZorgDomein wordt deze direct in Fysiomanager zichtbaar. Een oplichtend icoon geeft aan dat er een nieuwe verwijzing is binnengekomen (zie ook de afbeelding hieronder).

 

De Fysiomanager ZorgDomein module toont de gegevens van de verwijzing en zet deze in een overzichtelijk scherm. Vanuit dit scherm kan direct de afspraak worden ingepland: Fysiomanager maakt dan op de achtergrond automatisch de patiënt aan en toont deze in het planscherm. Tijdens het maken van de afspraak worden bovendien de verwijsgegevens aan het behandeltraject gekoppeld.

De Fysiomanager ZorgDomein module is op aanvraag beschikbaar, het gebruik is gratis, aansluitkosten bedragen eenmalig € 99,-

 

Wilt u gebruik maken van ZorgDomein Lokaal? Dan kunt u zich bij ZorgDomein opgeven via ZorgDomein Lokaal. U krijgt dan een inlog op uw eigen ZorgDomein-omgeving en kunt daar uw zorgproducten aanmaken.

Heeft u Zorgdomein Lokaal al en wilt u de Fysiomanager ZorgDomein-module activeren?
Meldt u dan aan door onderstaand formulier in te vullen.

Aanvraag Fysiomanager Zorgdomein module

Naam van uw praktijk.*

wettelijke vertegenwoordiger van de praktijk*

Adres*

Postcode en woonplaats*

Fysiomanagerpakket*

Akkoordverklaring*
Ondergetekende gaat akkoord met de koppeling van de Zorgdomein module aan bovengenoemd Fysiomanager pakket. Het gebruik van de module is gratis, de aansluitkosten bedragen eenmalig €99,00.

E-mailadres*