Chat with us, powered by LiveChat

Webinars 2019

Om meer inzicht te geven in de vele mogelijkheden van Fysiomanager kunt u bij ons webinars volgen. In een uur wordt het betreffende onderdeel aan u uitgelegd. Vanuit uw eigen praktijk kunt u meekijken op het scherm van de docent. Via de telefoon kunt u vragen stellen en de uitleg volgen. Samen met u kijken nog enkele gebruikers mee, zodat uitwisseling van ervaringen tot de mogelijkheid behoort.

Hoe gaat dit in zijn werk

U geeft zich op voor 1 van de onderstaande webinars. Enkele minuten voordat de webinar begint kunt u vanuit uw praktijk of huis verbinding maken met de netviewer sessie, u volgt gewoon de instructie die u hiervoor per e-mail toegezonden krijgt. U belt het telefoonnummer en voert uw sessienummer in. Een ogenblik later kunt u meedoen met de webinar.

Scherpe tijdsplanning

Aangezien de webinars een uur duren weet u precies hoeveel tijd u moet vrijmaken. En uiteraard heeft u geen reistijd. Op deze manier willen wij u in de gelegenheid stellen om kennis op te doen over specifieke onderwerpen binnen Fysiomanager.
Deelname aan een webinar is gratis. Per webinar kunnen wij 10 deelnemers inplannen. Zorg dus dat u op tijd inschrijft voor het onderdeel waar u interesse in heeft. Bekijk hieronder de onderwerpen van onze webinars.

1. Procedurebeheer

Dinsdag 04 juni 09:30 – 10:30 uur

Dit webinar behandelt zowel de initiële als de inhoudelijke inrichting van het onderdeel Procedure beheer.

De eerste inrichting betreft o.a. het importeren, aanmaken en wijzigen van vragenlijsten, klinimetrie, middelen, standaard behandelplannen en standaard procedures. Hierdoor bent u in staat om uw eigen inrichting te verzorgen binnen de procedure en het behandelplan van Fysiomanager, zodat dit proces volledig naar uw eigen visie en wensen is gestroomlijnd.

In het inhoudelijke deel van de webinar wordt met name ingegaan op de inrichting van het behandelplan; inrichten naar eigen praktijkvisie, SMART doelen stellen, relatie behandeljournaal / behandelplan, (uitleg en werken met) nieuwste richtlijnen verslaglegging.

2. Productenbeheer en abonnementen

Dinsdag 04 juni 11:00 – 12:00 uur

Met een product heeft u de mogelijkheid om een reeks behandelingen als totaalbedrag te factureren aan een bedrijf of patiënt of als beweegprogramma aan een zorgverzekeraar.

De functie Abonnementen zorgt ervoor dat u een doorlopende facturatie opstart voor bijvoorbeeld FysioFitness, Medische Training of een ander type abonnement.

In deze webinar leert u hoe u een product of abonnement in Fysiomanager aanmaakt en instelt en waarom u dit via de betreffende functie zouden moeten doen. Tevens komt de koppeling aan een behandeltraject aan de orde, om de facturatie van een beweegprogramma of abonnement op te starten voor een patiënt / cliënt.

Na afloop van deze webinar kunt u producten en abonnementen aanmaken in Fysiomanager en deze in uw praktijk inzetten.

3. Online plannen

Dinsdag 04 juni 12:30 – 13:30 uur

Met de module Online plannen biedt u uw nieuwe patiënten de mogelijkheid om zich via uw website aan te melden en, indien gewenst, in te plannen. Na het aanmelden kunt u de patiënt bovendien de gelegenheid geven om meteen vragenlijsten online in te vullen. Om deze module optimaal te kunnen gebruiken, wordt in deze webinar uitgelegd hoe de benodigde instellingen gedaan kunnen worden. Ook wordt de werking van de module voor de therapeut en voor de patiënt zelf getoond.

4. Nieuwste mogelijkheden van Fysiomanager

Dinsdag 04 juni 14:00 – 15:00 uur

Deze webinar is bedoeld om de mogelijkheden en aanpassingen die tijdens de laatste updates zijn gedaan, nader toe te lichten. Hoe om te gaan met onder andere:

– De nieuwste variabelen bij correspondentie

– Nieuwe functies in de agenda

– Agenda notificaties

– Refereren (oa. fysiotherapeutische diagnose automatisch samenstellen)

– Deelcrediteren

Na afloop van de webinar bent u in staat de nieuwe mogelijkheden effectief in uw praktijk in te zetten.

5. MijnZorgtoegang.nl

Dinsdag 04 juni 15:30 – 16:30 uur

Om patiënten de mogelijkheid te bieden om vragenlijsten online in te vullen, kan gebruik gemaakt worden van MijnZorgtoegang.nl. Tijdens de webinar word uitgelegd hoe er standaard instellingen gedaan kunnen worden in het Hoofdmenu en hoe de werking van de module is vanuit het patiëntdossier. Daarnaast wordt ook getoond hoe de werking is voor de patiënt.

6. Declaratieproces en verwerken retour informatie

Woensdag 05 juni 09:00 – 10:00 uur 

Het declareren binnen Fysiomanager is op zich een eenvoudig proces, maar een aantal mogelijkheden zijn niet zo bekend. Daarnaast roept het verwerken van retourinformatie nog wel eens vragen op. Na afloop van deze webinar heeft u het declaratieproces onder controle en kunt u de elektronische retourinformatie probleemloos verwerken.

7. Webinar Analytics

Woensdag 05 juni 10:30 – 11:30 uur

Met de nieuwe Fysiomanager Analytics krijgt u nog meer inzicht in de dagelijkse gang van zaken binnen uw praktijk. Met één druk op de knop weet u de totale omzet, de declarabele uren aan de zorgverzekeraar, de omzet van de behandelmomenten en de omzet van commerciële afspraken.

Fysiomanager Analytics is nóg overzichtelijker geworden, met onder andere een gedetailleerd inzicht in de herkomst van patiënten (postcode). Als geheel nieuwe optie kunt u de uitslagen per klinimetrie inzien. Daarbij is de gemiddelde score per therapeut in één oogopslag duidelijk.

Een andere nieuwe optie is het inzicht in de hoeveelheid uren die een medewerker daadwerkelijk besteedt aan behandelingen.

8. Correspondentiebeheer

Woensdag 05 juni 12:00 – 13:00 uur

Het aanmaken van nieuwe en het wijzigen van bestaande briefsjablonen en alle mogelijkheden daarbij. Hoe richt ik de briefsjablonen op een dusdanige manier in dat de meeste gegevens automatisch in de brief terecht komen? Verder wordt er ingegaan op de verschillende manieren om een brief te maken. Daarnaast ook aandacht voor de elektronische brievenmodule met de mogelijkheid om brieven te versturen en te ontvangen via ZorgMail.

9. Combinatie verschillende onderwerpen (webinar ‘op maat’)

Woensdag 05 juni 14:00 – 15:00 uur

In dit webinar zullen verschillende, kortere onderwerpen behandeld worden. De deelnemers kunnen van tevoren aangeven welke onderwerpen ze graag behandeld zouden willen zien.

Te denken valt aan:

– Shop gebruik

– Resource beheer

– Producten beheer

– Abonnementen beheer

– Aanmaken verwijzers

– Aanmaken en factureren aan bedrijven

– Polis beheer

10. Fysiomanager App (+Documentenarchief)

Woensdag 05 juni 16:00 – 17:00 uur

Hoe werkt de Fysiomanager App, waarmee scans gemaakt kunnen worden die meteen aan een dossieronderdeel gekoppeld kunnen worden. Ook de algemene werking van het Documentenarchief, waarin de documenten geplaatst worden, zal besproken worden.