Maandelijkse archieven: maart 2020

virus

Zorgverzekeraars Nederland heeft dit weekend in een interview in dagblad Trouw aangegeven dat de continuiteit van de zorg gewaarborgd moet blijven. Verzekerden moeten kunnen rekenen op zorg en zorgaanbieders moeten overeind blijven. Hiervoor worden verschillende maatregelen genomen. Deze maatregelen gelden zowel voor de gecontracteerde zorgverleners als de niet-gecontracteerde zorgverleners in de paramedische sector. VWS, brancheorganisaties in de zorg, IGJ, zorgverzekeraars, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Belastingdienst en NZa overleggen…

Verder lezen

persoon met computer

Aanbieders van zorg of ondersteuning die rond de coronacrisis extra willen inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen thuis, kunnen in aanmerking komen voor de uitbreiding van de SET-regeling. Deze uitbreiding voorziet in digitale toepassingen bedoeld voor cliƫnten of hun mantelzorgers. Hier kun je meer vinden over de regeling.

mondkapje en handschoenen

Het KNGF heeft een extra editie van de Fysio E-news verzonden naar alle fysiotherapeuten. Via deze link of de bijlage kunnen jullie het hele bericht lezen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan; professioneel handelen tijdens de coronacrisis inclusief een triage stroomschema en zorg op afstand. Later deze dag komt het KNGF met een vertaling van het RIVM-advies over gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen voor fysiotherapeuten.

rekenmachine

Het KNGF stuurt vandaag een dringende oproep aan de zorgverzekeraars om nu snel met een noodplan te komen. De huidige noodmaatregelen van de overheid zijn niet afdoende om praktijken overeind te houden, ze zijn niet allemaal toegankelijk voor fysiotherapiepraktijken. KNGF zond daarom vanochtend een brief naar Zorgverzekeraars Nederland, met de oproep om met een effectief noodplan te komen. 

persoon met mondkapje

ZORGVERZEKERAARS EN BEROEPSGROEPEN MAKEN SAMEN AFSPRAKEN OVER PARAMEDISCHE ZOGVERLENING TIJDENS DE CORONACRISIS Veel verzekerden kunnen momenteel niet naar de fysiotherapeut, ergotherapeut, diĆ«tist, logopedist of oefentherapeut. Zorgverzekeraars en beroepsgroepen hebben daarom samen gezocht naar oplossingen. De concrete afspraken zijn hier te lezen. Iedere paramedische zorgverlener die zorg op afstand wil leveren, moet dat volgens de NZa kunnen doen. De NZa verruimt de mogelijkheden voor het leveren van zorg op afstand door…

Verder lezen

nieuw_coronavirus_in_china

Actuele informatie rondom het Covid-19 virus Het Covid-19 virus heeft een grote impact op ons allemaal. Onze gebruikers die werkzaam zijn in de gezondheidszorg hebben te maken met de gevolgen van het Corona virus en van de maatregelen die genomen moeten worden. We willen je graag informeren over de ontwikkelingen en de actuele situatie. Daarvoor hebben we een pagina met relevante informatie voor paramedici. We werken deze pagina dagelijks bij.…

Verder lezen

persoon met computer

Fysiomanager staat u bij in deze moeilijke tijden; we informeren u hierbij over de gratis online tools die u kunt inzetten om uw patiĆ«nten op afstand te behandelen. Dit kan op 2 manieren: E-health via Physitrack, of  E-health via Qualiview. Lees er hier meer over

Helaas gaat het 10e congres van ClaudicatioNet in verband met het Covid-19 virus niet door. De organisatie heeft dit vanochtend bekend gemaakt. Bescherming van ouderen en andere kwetsbare mensen, die de deelnemers dagelijks behandelen, heeft de hoogste prioriteit. De organisatie stelt dat ze geen enkel geen risico willen lopen op mogelijke verspreiding van het Corona-virus onder de ruim 800 deelnemers. Het congres wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen…

Verder lezen

8/8