Chat with us, powered by LiveChat

Onze partners

Maak je eigen Fysiomanager

Fysiomanager heeft diverse diensten in de software geïntegreerd die de praktijkvoering verder ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan administratie-, boekhouding- of oefensoftware. Je kunt Fysiomanager aan de hand van je eigen wensen en behoeftes zelf kosteloos uitbreiden.

Onze partners

Deze diensten staan voor je klaar

Technogym

Met de tools van Technogym worden de vorderingen van je cliënten bijgehouden en met de integratie in jouw Fysiomanager worden de resultaten direct gekoppeld aan het patiëntendossier.

Payt

Payt levert de meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer. Met de slimme software van Payt gekoppeld aan Fysiomanager wordt jouw debiteurenproces geautomatiseerd zonder dat je de controle en het contact met patiënten verliest. Krijg grip op jouw debiteuren, ontvang betalingen sneller en eenvoudiger, en bespaar tijd. Payt zorgt ervoor dat debiteurenbeheer makkelijk en duidelijk is voor jou én jouw patiënten. 

Smartfysio

SmartFysio is een internationaal werkinstrument voor fysiotherapeuten. Het biedt structuur en informatie, in relatie tot het behandelproces. Daarnaast levert het waardevolle documenten voor de client in het kader van informatievoorziening en zelfmanagement.

Easy Office Online

Nog voordat je de telefoon opneemt, ziet je welke patiënt op dat moment belt. Dit is ideaal omdat je meteen kunt zien wat de situatie is van de patiënt en wat er is afgesproken

VECOZO

VECOZO biedt een portaal waarlangs ketenpartijen als zorgverzekeraars en zorgaanbieders eenvoudig gegevens met elkaar kunnen uitwisselen

Twinfield

Het boekhoud-programma van Twinfield zit al in de kosten van je abonnement. Twinfield is geïntegreerd met meer dan 20 nationale en internationale banken; met dit pakket synchroniseren we real-time.

Landelijke Database Fysiotherapie

In de Landelijke Database Fysiotherapie staat kwaliteitsinformatie van fysiotherapeutische zorg en informatie over de fysiotherapiepraktijken.
De fysiotherapeuten die hierbij zijn aangesloten kunnen deze informatie zelf gebruiken om de kwaliteit van hun dienstverlening te monitoren.

Physitrack

Physitrack is een digitaal huiswerkoefenprogramma dat je helpt patiënten beter voor te lichten, te motiveren en hun voortgang te volgen d.m.v oefenvideo’s, vragenlijsten en voorlichtingsmateriaal. Dankzij de koppeling met Fysiomanager, kun je gemakkelijk vanuit één systeem werken met ondersteuning via web, app en/of papier. Per dag ziet de patiënt welke oefeningen zij uit moeten voeren en kunnen zij eenvoudig hun therapietrouw en pijnscores terug communiceren naar een mooi overzicht in jouw Physitrack-account. Tevens kun je o.a. samenwerken met collega’s, chatten met je patiënt en met de keuze uit bijna 5.000 Nederlands gesproken oefenvideo’s, kun je voor al jouw patiënten een uniek programma samenstellen. 

“De koppeling tussen Fysiomanager en Physitrack werkt erg makkelijk, ik kan vanuit mijn patiëntenkaart direct overschakelen naar Physitrack en een selectie aan oefeningen meegeven”,

Patricia Eijken, manueel- en fysiotherapeut bij TRIAS Fysiotherapie & Sportrevalidatie

MediQuest

MediQuest verzamelt en bewerkt gegevens over de kwaliteit van de de gezondheidszorg. Voor fysiotherapeuten verzorgt MediQuest patiënttevredenheidsmetingen met de CQi Fysiotherapie.

Chronisch ZorgNet

Chronisch ZorgNet is hét landelijke netwerk van ruim 2750 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met chronische aandoeningen, zoals perifeer arterieel vaatlijden (PAV, etalagebenen), COPD, astma en hartaandoeningen

.

Fact4Fysio

MijnFysiomanager van Fact4Fysio is de totaaloplossing voor uw financiële boekhouding! Door de integratie van de beste financiële applicaties voor je praktijk in één portal en het volledig geautomatiseerd verzorgen van je administratie wordt jij maximaal ontzorgd en heb je tegelijkertijd altijd actueel inzicht in de praktijkresultaten. En dat tegen vaste scherpe maandtarieven.

Fytek

Fytek is een simpel, snel en innovatief systeem voor het verstrekken van huiswerkoefeningen en trainingsschema’s. Digitaal én op papier.
Het vergemakkelijkt het meegeven en bijhouden van oefeningen aan je cliënten, en kan eenvoudig aan het Elektronisch Patiënten Dossier worden gekoppeld. Zo kun jij meer tijd vrijmaken voor jouw patiënten.

Fytek, ook in de app van Fysiomanager

NVMT

Het vakgebied van de manueel therapeut is van toegevoegde waarde binnen het zorgveld en is gebaseerd op wetenschappelijke onderbouwing. De kwaliteit van de zorgverlening wordt hiervoor getoetst en verbeterd aan de hand van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen. De NVMT heeft een leidende positie in deze beweging en geeft hier concreet invulling aan.

ZorgDNA

ZorgDNA is een landelijke aanbieder van innovatieve en wetenschappelijk onderbouwde oplossingen op het gebied van kwaliteitsonderzoek, advies en begeleiding voor zorginstellingen, brancheorganisaties, verzekeraars en overheid.

ZorgDomein

Gebruikers van Fysiomanager en ZorgDomein krijgen bij een verwijzing alle relevante medische gegevens snel en foutloos in hun patiëntendossier.

Keurmerk Fysiotherapie

Het Keurmerk borgt de best mogelijke behandeling voor de patiënt, draagt bij aan het realiseren van kostenefficiëntie en doelmatigheid én maakt doorontwikkeling van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg mogelijk. Hierdoor zorgt het Keurmerk Fysiotherapie ervoor dat fysiotherapie een duurzame positie in de maatschappij krijgt.

ZorgMail

ZorgMail verbindt zorgverleners en maakt elektronische communicatie mogelijk tussen zorginstellingen. Ruim 90% van alle elektronische berichten in de zorg wordt via ZorgMail verzonden.