Privacy Verklaring

In een oogopslag: samenvatting van privacy beleid World of Health 

 • We verzamelen gegevens om je website bezoek bij ons nog beter op jouw wensen af te stemmen en een goede communicatie met jou als klant tot stand te brengen  
 • We zijn transparant en eerlijk over de gegevens die we van je verzamelen, en het waarom  
 • We wisselen je gegevens alleen met derde partijen uit als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak door onze kennispartners 
 • We respecteren dat jouw gegevens aan jou toebehoren. Je kan ons daarom altijd laten weten dat je niet langer toestemming geeft om jouw gegevens door ons te laten verwerken   
 • De manier waarop wij met je gegevens omgaan en deze veilig bewaren, is geheel volgens de Europese wet AVG/ GDPR   

Welke aanvullende gegevens verzamelt World of Health van jou?  

 • Als je www.fysiomanager.nl bezoekt, plaatsen wij tracking cookies op het apparaat waarmee je ons hebt bezocht (mobiel, tablet of desktop). 

  Verantwoordelijke  

World of Health is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens:  

World of Health

Postbus 205 

8440 AE Heerenveen 

Persoonsgegevens die wij verwerken  

World of Health verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Soms worden deze gegevens ook door derden verwerkt, bijvoorbeeld voor het versturen van een nieuwsbrief. Met hen hebben we een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de strenge eisen die wij ook voor ons zelf stellen. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  

 • Voor- en achternaam
 • Praktijknaam 
 • Geslacht  
 • Adresgegevens  
 • Telefoonnummer  
 • E-mailadres  
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website  
 • Internetbrowser en apparaat type 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken  

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, maar we kunnen niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Daarom adviseren we ouders om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Dit kan voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op.  

Waarom hebben we je gegevens nodig?  

World of Health verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochures   
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren  
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten  
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren  
 • World of Health verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.   

Geautomatiseerde besluitvorming  

World of Health neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogrammaā€™s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van World of Health) tussen zit.   

 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  

World of Health bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig.  

Delen van persoonsgegevens met derden  

World of Health verstrekt alleen informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De website maakt gebruik van content van derden, maar deelt geen persoonsgegevens zonder uitdrukkelijke toestemming 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  

World of Health gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. Wij verzamelen gegevens voor anonieme statistieken over bezoeken aan onze website. Deze gegevens worden anoniem verwerkt en op groepsniveau weergegeven; we hebben dus geen direct inzicht in jouw gegevens/leeftijd/locatie, etc.. We verzamelen de gegevens met statistiekprogrammaā€™s, waarbij wij ons houden aan de privacywetgeving. Hierbij worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • Het netwerk van de internet aanbieder  
 • De browser die je gebruikt  
 • Het apparaat type dat je gebruikt 
 • Vanaf welke verwijzende link of socialmediakanaal je op onze website bent terechtgekomen
 • Wanneer en hoe lang je onze sites bezoekt  
 • Welke paginaā€™s je bekijkt op onze websites 
 • Welke leeftijdscategorie en geslacht onze website bezoekt 
 • Welke interessegebieden je hebt, in categorieĆ«n zoals Sport of Lifesyle 
 • In welke branche je werkzaam bent, als dit van toepassing is 
 • Vanaf welke locatie en in welke taal je de website bezoekt
 • Welke paginaā€™s je bekijkt op onze websites 
 • Welke leeftijdscategorie en geslacht onze website bezoekt 
 • Welke interessegebieden je hebt, in categorieĆ«n zoals Sport of Lifesyle 
 • In welke branche je werkzaam bent, als dit van toepassing is 
 • Vanaf welke locatie en in welke taal je de website bezoekt 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen   

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Heb je  vragen over de gegevensverwerking? Neem dan contact met ons op via info@fysiomanager.nl.  

 Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek .  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  

World of Health neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact op via info@fysiomanager.nl .