Covid-19: wat betekent het voor de praktijk en je cliënten?

nieuw_coronavirus_in_china

Op deze pagina houden we je op de hoogte van de gevolgen van het Covid-19 virus voor je praktijk, je cliënten en natuurlijk voor jouzelf

Update 10 maart 2022

De behandelafspraken voor fysiotherapie in de (eerstelijns) fysiotherapiepraktijk voor mensen met corona zijn vernieuwd.

Het KNGF heeft de behandelafspraken vernieuwd omdat er inmiddels meer bekend is over effectivieve behandelingen. In de nieuwe aanbevelingen is er ook aandacht voor Long Covid.

Je vindt het volledige standpunt ‘Fysiotherapie bij patiënten met COVID-19 – ná ziekenhuisontslag of thuisdoorgemaakte COVID-19’ op de site van het KNGF.

Update 30 november 2021

Vanaf zondag 28 november  gelden nieuwe regels.
Er komt een avond lock-down van 17:00 uur tot 05:00 uur.Bijna alle locaties en evenementen zijn dan gesloten. Dit geldt niet voor medische contactberoepen.
 
De maatregelen kun je vinden op de website van de overheid.
 
Wat betekent dit voor therapeuten? We hebben het voor je op een rijtje gezet:
 • Na 17:00 uur mag de praktijk open blijven voor zorg.
 • Sport is géén zorg, dit mag tot 17:00 uur.
 • Voor sporten is het verplicht een QR-code te laten zien. Er hoeft dan géén 1,5 meter afstand gehouden te worden.
 • Voor toegang tot de zorg is geen QR-code nodig; houd wel zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
 • Draag een mondkapje en laat de cliënt er ook een dragen. Je mag zelf bepalen of je een mondkapje in je praktijk verplicht stelt of niet.
 • Heb je klachten? Blijf thuis, laat je testen. Blijf thuis zolang je nog geen testuitslag hebt.
 • Ben je in contact geweest met iemand die positief op Covid-19 is getest? Kijk dan op de site van de rijksoverheid wat je moet doen.

Update 15 november 2021

Alle zorgmedewerkers van 18 jaar en ouder komen in aanmerking komen voor een boostervaccinatie. De vaccinatie is eerst beschikbaar voor zorgmedewerkers in ziekenhuizen en de acute zorg. Zorgmedewerkers met patiënten- en cliëntencontact – zoals paramedici – komen daarna in aanmerking voor de boosterprik.

Update 12 november 2021: strengere regels voor komende 3 weken

Samvatting coronaregels per 13 november 2021

Vanaf zaterdag 13 november worden openingstijden beperkt.

“Niet-essentiële” winkels sluiten om 18:00 uur.  De wél ‘essentiële’ winkels (supermarkt, drogist, dienrenwinkel) sluiten om 20:00 uur.

In publieke ruimtes worden mondkapjes weer verplicht.

Het gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen (ook: mondkapjes) blijft een beslissing die op instellings/praktijkniveau genomen wordt. Beroepsverenigingen kunnen daarin hun leden adviseren.

De beslissing over het wel/niet gebruken van mondkapjes blijft bij de praktijk liggen.
 
Beeldsamenvatting+coronaregels+13+november+webtoegankelijke+versie

Update 5 november 2021

Vanaf morgen, zaterdag 6 november gelden er nieuwe maatregelen met betrekking tot Corona.

Voor paramedici gelden samengevat de volgende regels:

 • Het gebruk van mondkapjes in de praktijk kun je als praktijk zelf bepalen;
 • Houd, als het kan 1,5 meter afstand. Bij een behandeling is dit vrijwel onmogelijk, maar in de wachtkamer, bij de receptie, etc. kan dit wellicht wél.
 • Verkouden, keelpijn, koorts? Blijf thuis, laat je testen.

Let op: verschil tussen groepen

Voor de zorg geldt dat 1,5 meter afstand gehouden moet worden als dat kan. Er is géén QR-code verplicht.

Sporten wordt niet tot zorg gerekend. Daarom is daar de QR-code wél verplicht.

Tijdens de sport hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden.

 

Mondkapje in jouw praktijk verplicht?

Nieuwsupdate 19 juni 2021

Terug naar het 'oude normaal'

Geen lockdown meer, geen avondklok, geen anderhalve meter en zelfs geen mondkapjesplicht in de (meeste) openbare ruimte. Alleen in het openbaar vervoer, taxi en vliegtuig is het gebruik van een mondkapje nog wetteijk verplicht.

Binnenruimten: beheerder bepaalt

Beheerders van gebouwen mogen zelf bepalen of u binnen een mondkapje moet dragen. Zij kunnen dat in hun huisregels zetten. Dat geldt ook voor binnenruimten waar mondkapjes niet wettelijk verplicht zijn. Sommige sectoren hebben hier eigen richtlijnen voor. Bijvoorbeeld:

 • zorglocaties, zoals ziekenhuis, huisarts of fysiotherapeut;
 • buurthuizen, kerken of moskeeën; of
 • test- en priklocaties van de GGD.

 

Zorgverleners kunnen mondkapjes verplichten

Zorgverleners mogen zélf bepalen of zij in hun praktijk het gebruik van een mondkapje verplicht stellen. Dit kan dus per praktijk verschillen.

Maak het je bezoekers gemakkelijk en laat duidelijk weten of het gebruik van een mondkapje in de praktijk verplicht is in je praktijk.

23 januari 2021: Avondklok van 21:00 tot 04:30

Vanaf zaterdag 23 januari geldt een avondklok van 21:00 uur tot 04:30 uur.

Alleen in geval van medische nood, mantelzorg, werk dat noodzakelijk is en nog enkele uitzonderingen is het toegestaan om buiten te zijn. Deze uitzonderingen vind je hier.

Als het noodzakelijk is dat je naar buiten gaat, dan moet je het formulier Eigen verklaring avondklok bij je hebben.

Als het nodig is dat je voor werk naar buiten gaat moet je ook een Werkgeversverklaring avondklok kunnen laten zien.

Patiënten moeten  kunnen uitleggen dat hun afspraak bij een fysiotherapeut  noodzakelijk is. Dat kan met de afspraakbevestiging van hun therapeut. Het Ministerie (VWS) doet wel een beroep on paramedici om afspraken na 20:30 uur te vermijden.

20 januari: Avondklok?

Het kabinet is van plan om na instemming van de Tweede Kamer een avondklok in te voeren. Het is dan de bedoeling dat iedereen van 20.30 uur ’s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Het is verboden om dan zonder geldige reden op straat te zijn.

Je patiënten

Patiënten moeten  kunnen uitleggen dat hun afspraak bij een fysiotherapeut  noodzakelijk is. Dat kan met de afspraakbevestiging van hun therpeut. Het Ministerie (VWS) doet wel een beroep on paramedici om afspraken na 20:30 uur te vermijden.

Zodra de avondklok definitief is volgt meer informatie

Poster nieuwe maatregelen Lockdown 20 januari 2021

22 december: aangepast Triage stappenplan

Voor de paramedische sector is een nieuw traige stappenplan opgesteld. Het stappenplan gaat om het verantwoord verlenen van paramedische zorg in de 1e lijn tijdens de coronacrisis.

 
 

14 december: algehele lockdown, maar medische contactberoepen mogen open blijven

Vandaag is een nieuwe lockdown afgekondigd. Alle niet-essetiele winkels sluiten tot 19 januari. Ook alle contactberoepen moeten hun deuren sluiten. Uitgezonderd zijn bepaalde (medische) contactberoepen waar zorg wordt verleend op basis van een Zorgverzekeringswet.

Een greep uit de uitgezonderde beroepen diie open mogen blijven:

 • Fysiotherapeut
 • Dietist
 • Ergotherapeut
 • Huidtherapeut
 • Logopedist
 • Oefentherapeut

De hele lijst van uitgezonderde beroepen vind  je hier (bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid).

 
 

Update 16 oktober: Termijn voor verwijzing van arts voor vergoeding herstelzorg gewijzig

 Herstelzorg voor Covid-patiënten wordt tijdelijk vanuit de basisverzekering vergoed.

Het gaat om paramedische herstelzorg zoals fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie.

Hiervoor moeten mensen wel een verwijzing van een arts of medisch specialist lakunnen overleggen. Voor deze verwijzing gelden termijnen, maar tot 1 november kan hiervan worden afgeweken.

Officieel moeten mensen binnen 4 maanden na de acute Covid-fase de verwijzing voor herstelzorg hebben gekregen. Daarbij moet de behandeling binnen 1 maand na de verwijzing beginnen.

Als de acute fase langer geleden is (vaak  mensen die in de eerste golf ziek zijn geworden)  geldt een uitzondering op deze 4 maanden regel: tot 1 november 2020 kunnen zij (ook als ze al onder behandeling zijn) alsnog een verwijzing of een verklaring van “verdenking van COVID” krijgen. Daarmee kan dus ook de zorg voor deze patiënten uit de basisverzekering worden vergoed (maximaal 50 behandelingen gedurende 6 maanden).

Na 1 november vervalt voor deze patiënten het recht op vergoeding van de zorg voor rekening van de basisverzekering, als ze niet verwezen zijn.

Bron: KNGF

Update 6 oktober: Nieuwe toolkit "Veilig naar de fysiotherapeut"

Eerder dit jaar maakte de KNGF eerste versie van de toolkit ‘veilig naar de fysiotherapeut’. Op basis van de nieuwe adviezen van het KNGF is de toolkit aangepast. Bekijk de afbeelding hiernaast of bekijk het orginele bericht op de site van het KNGF waar je ook alle (andere) onderdelen van de toolkit kunt downloaden.

Handige informatiebronnen

Beroepsverenigingen

De Beroepsinhoudelijke Verenigingen:

 
 
 

Update 1/oktober: KNGF adviseert gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

Vanaf vandaag gelden landelijk strengere richtlijnen voor het gebruik van mondkapjes.

Het KNGF en het SFK hebben overlegd met het VWS . Op basis hiervan adviseert het KNGF aan fysiotherapeuten om een chirurgisch mondmasker type II en handschoenen te gebruiken tijdens de behandeling bij cliënten in categorie groen van het triage stappenplan. Daarnaast adviseert het KNGF om cliënten te vragen een mondkapje te dragen. Uitzondering hierop zijn kinderen onder de 12 jaar.

Afwijkend advies

In de (nieuwe) richtlijnen van het RIVM staat geen verplichting voor mondmaskers in de paramedische sector. Maar in het belang van de volksgezondheid en de veiligheid van fysiotherapeut en cliënt adviseert het KNGF toch om mondmaskers (en handschoenen) te gebruiken.  Volgende week wordt een aangepast advies van het OMT verwacht, volgens het KNGF.

 

Update 30 september: Nieuwe Coronamaatregelen

Het kabinet heeft  extra maatregelen aangekondigd om het coronavirus te bestrijden. Deze extra maatregelen gaan dinsdag 29 september, om 18:00 uur in.

De maatregelen beperken de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen.

Wat betekent dit voor jou?

Er was enige verwarring omdat paramedici in eerste instantie wél tot de contactberoepen gerekend werden. Na contact met VWS is toegezegd dat dit wordt aangepast; een paramedicus is een zorgverlener en geen contactberoep.

 

Wat betekent dit voor jou?

Wat betekent dit voor jou? Zorgverleners vallen niet onder de contactberoepen. Voor zorgverleners zijn geen extra maatregelen zijn afgekondigd. 

Met de verschillende beroepsorganisaties kunnen verschillende afspraken gemaakt worden. Kijk hier wat het voor jouw beroepsgroep betekekent.

 

Uppdate 21 september: Zorgmedewerkers krijgen voorrang bij Coronatest

Vanaf maandag 21 september is het voor alle zorgmedewerkers, dus ook voor oefentherapeuten, mogelijk om met voorrang getest te worden.

Voorwaarden

Zorgmedewerkers krijgen in de volgende gevallen voorrang bij de coronatesten:

 • Als zij klachten hebben die passen bij corona.
 • Als zij onmisbaar zijn voor de (directe) patiëntenzorg en continuïteit van die zorg. Dit geldt ook voor laboratoriumpersoneel.
 • Als zij niet te vervangen zijn door een collega.
 • Als zij tegen betaling zorg verlenen op grond van de:
  • Zorgverzekeringswet;
  • Wet Langdurige Zorg;
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (vooral respijtzorg en dagbesteding);
  • intramurale onderdelen van de Jeugdwet;
  • Wet forensische zorg;
  • Wet Publieke Gezondheid;
  • of onder de reikwijdte van de Wet BIG vallen.

Testafspraak maken zorgmedewerker

Voldoe je aan bovenstaande criteria? Bel dan het speciale landelijke coronatest prioriteitsnummer van de GGD: 0800 – 8101. Het nummer is dagelijks bereikbaar tussen 07.30 en 20.00 uur. De GGD medewerker stelt een aantal vragen om te controleren of je aan de voorwaarden voldoet. Houd je BSN bij de hand en een bewijsstuk om aan te tonen dat je in de zorg werkt.

 

Update 26 augustus: FM-Videoconsult

Eind april lanceerden we binnen onze praktijksoftware de mogelijkheid om met  cliënten te videobellen. De eerste maanden is daar veel gebruik van gemaakt, met goede resultaten. 

FM-VideoConsult kun je nu ook aanpassen aan je eigen huisstijl, met de kleuren en logo van jouw praktijk. Dat geeft clënten herkenning en vertrouwen. Zo kun je op een veilige manier tóch je cliënten op een goede manier behandelen.

VideoConsult_header_website

Update 24 augustus: Logopedie herstelzorg

In Fysiomanager kan de Covid-19 herstelzorg oook voor Logopedie op code 9500 gedeclareerd worden.

Bekijk de actule informatie op de website van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

Update 24 augustus: Fysiomanager klaar voor herstelzorg

Voor Fysiotherapie en Oefentherapie hebben we de declaratiemogelijkheid voor Covid-19 herstelzorg gereed staan.

Update 14 augustus: Fysiomanager is nu al klaar voor Covid-19 herstelzorg

De minister heeft bepaald dat de herstelzorg na Covid-19 per 18 juli zal worden vergoed vanuit de basisverzekering. Op dit moment wordt er druk gewerkt aan het inregelen van de administratieve afhandeling m.b.t. de nabehandeling van Covid-19 patiënten. Deze herstelzorg is van toepassing op de fysiotherapie, de logopedie, de ergotherapie en de diëtetiek.

Om te zorgen dat deze vergoeding administratief op de juiste wijze wordt verwerkt, is Fysiomanager één van de partijen die is uitgenodigd om hierover mee te denken en te praten. Omdat we vanaf het allereerste moment meedenken, zijn wij nu al geheel voorbereid om de COVID-19 herstelzorg binnen ons EPD op de juiste manier te verwerken

Update 16 juni: Covid-19 behandelplannen en procedure toegevoegd

Het Covid-19 virus houdt ons erg bezig en vraagt allerlei aanpassingen in de praktijk. Fysiomanager doet er alles aan om haar gebruikers zoveel mogelijk te ondersteunen. Naar aanleiding van het meest recente KNGF standpunt m.b.t. fysiotherapie bij patiënten met COVID-19, hebben we twee behandelplannen en een COVID-19-procedure gemaakt. Deze staan nu in de centrale bibliotheek: om ze te activeren open je de centrale bibliotheek en klik je eenmalig op de bestandsnaam. Zo eenvoudig is het!

vrouw videocall

Update 15 mei: ZN geeft aanvullende informatie over de continuïteitsbijdrage

De continuïteitsbijdrage is bedoeld voor zorgaanbieders die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering. Zorgverzekeraars Nederland.

ZN heeft de fasering opgesteld van data waarop beroepsgroepen de aanvraag voor CB kunnen doen.

 

Update 6 mei: Triage protocol in Fysiomanager

Bij het opstarten van de praktijken ondersteunen we de therapeuten zo veel als mogelijk is. De aangepaste triage hebben we dan ook doorgevoerd binnen Fysiomanager.

Update 6 mei: Toolkit voor fysiotherapiepraktijken

Onder het motto ‘Veilig naar de fysiotherapeut’ heeft het KNGF een toolkit voor de praktijk gemaakt. Daarin onder andere posters voor in de praktijk en informatie voor patiënte. Bekijk de toolkit hier.

Update 4 mei: Praktijken starten weer op

Op 30 april gaf het RIVM en VWS groen licht om de fysiotherapeutische zorg ‘behoedzaam en stapsgewijs weer op te schalen.  Het triage stappenplan is hierop aangepast.

Op 19 mei wordt deze beslissing bekeken  op basis van de ervaringen en actualiteit.

succes_opstart

Update 2 mei: ZN stelt continuïteitsbijdrage vast

Zorgverzekeraars Nederland geeft duidelijkheid over de continuïteitsbijdrage voor omzetdaling vanuit de basisverzekering en/of aanvullende verzekering door COVID-19.

De bijdrage is beroepsgroepafhankelijk. Voor fysio- en oefentherapie is de CB 86%, voor huidtherapie, logopedie, dietetiek 85% en voor ergotherapie is de CB 84%.

Bekijk hiernaast het volledige overzicht van Zorgverzekeraars Nederland, of download het als PDF.
Screenshot_2020-05-04 Continuïteitsbijdrage-regeling ZN pdf(1)

Update 30 april: Tool voor e-health

Ervaringen met FM-Videoconsult

FM-VideoConsult maakt het mogelijk dat je via e-health patiënten kunt behandelen. De voordelen op een rijtje:

 • Zeer gemakkelijk in het gebruik, zonder extra kosten
 • U plant een videoconsult op dezelfde wijze in als een gewoon consult
 • Slechts één vakje extra aanvinken in het bekende afsprakenscherm
 • Voorzien van wachtkamerfunctie waar de patiënt even kan wachten
 • Met de mogelijkheid tot het delen van een scherm
 • Naar keuze te gebruiken vanaf een desktopcomputer of mobiele platform, ook voor de patiënt
 • Uiteraard voldoet FM-VideoConsult aan de AVG-eisen.

FM-videoconsult is zonder extra kosten te gebruiken binnen Fysiomanager. Hier kun je er meer over lezen

"Het videobellen via Fysiomanager werkt eenvoudig voor zowel de therapeut als de cliënt. De kwaliteit van beeld en geluid is goed en het schermdelen is een handige functie. Wij zijn tevreden!"
Roel Smulders We Care
Roel Smulders
We...Care

Goed nieuws voor al onze klanten!

Update 5 april: Zorgverzekeraars compenseren vele zorgaanbieders

Zorgverzekeraars komen met financiële maatregelen voor zorgaanbieders zoals tandartsen, diëtisten en fysiotherapeuten. Zij kunnen compensatie aanvragen vanwege een lagere omzet. Die zal vanaf mei maandelijks, met terugwerkende kracht vanaf maart, worden uitbetaald. Dit meldt Zorgverzekeraars Nederland.

grafiek en rekenmachine

Update 31 maart: Zorgverzekeraars Nederland:"Houd de zorg overeind."

Zorgverzekeraars Nederland heeft dit weekend in een interview in dagblad Trouw aangegeven dat de continuiteit van de zorg gewaarborgd moet blijven. Verzekerden moeten kunnen rekenen op zorg en zorgaanbieders moeten overeind blijven. Hiervoor worden verschillende maatregelen genomen. Deze maatregelen gelden zowel voor de gecontracteerde zorgverleners als de niet-gecontracteerde zorgverleners in de paramedische sector.

VWS, brancheorganisaties in de zorg, IGJ, zorgverzekeraars, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Belastingdienst en NZa overleggen sinds twee weken over het reddingsplan. Bedoeling is om het pakket maatregelen deze week te presenteren. Lees op Skipr meer over het reddingsplan.

virus

Update 29 maart: Stimuleringsregeling E-Health Thuis

Aanbieders van zorg of ondersteuning die rond de coronacrisis extra willen inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen thuis, kunnen in aanmerking komen voor de uitbreiding van de SET-regeling. Deze uitbreiding voorziet in digitale toepassingen bedoeld voor cliënten of hun mantelzorgers. Hier kun je meer vinden over de regeling.

Update 23 maart: KNGF doet oproep aan verzekeraars; kom met effectief noodplan

Het KNGF stuurt vandaag een dringende oproep aan de zorgverzekeraars om nu snel met een noodplan te komen. De huidige noodmaatregelen van de overheid zijn niet afdoende om praktijken overeind te houden, ze zijn niet allemaal toegankelijk voor fysiotherapiepraktijken.

KNGF zond daarom vanochtend een brief naar Zorgverzekeraars Nederland, met de oproep om met een effectief noodplan te komen. 

23 maart: Update KNGF via Fysio E-news

Het KNGF heeft een extra editie van de Fysio E-news verzonden naar alle fysiotherapeuten. Via deze link of de bijlage kunnen jullie het hele bericht lezen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan; professioneel handelen tijdens de coronacrisis inclusief een triage stroomschema en zorg op afstand. Later deze dag komt het KNGF met een vertaling van het RIVM-advies over gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen voor fysiotherapeuten.

Update 20 maart: Zorgverzekeraars Nederland

ZORGVERZEKERAARS EN BEROEPSGROEPEN MAKEN SAMEN AFSPRAKEN OVER PARAMEDISCHE ZOGVERLENING TIJDENS DE CORONACRISIS

Veel verzekerden kunnen momenteel niet naar de fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist of oefentherapeut. Zorgverzekeraars en beroepsgroepen hebben daarom samen gezocht naar oplossingen. De concrete afspraken zijn hier te lezen.

Iedere paramedische zorgverlener die zorg op afstand wil leveren, moet dat volgens de NZa kunnen doen. De NZa verruimt de mogelijkheden voor het leveren van zorg op afstand door alle eventuele belemmeringen of beperkende voorwaarden in alle zorgsectoren buiten werking te stellen.

Lees het bericht van Zorgverzekeraars Nederland

Update 21 maart: KNGF

ZORG OP AFSTAND: VOORWAARDEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN GEREGELD

Zorgverzekeraars Nederland, het KNGF, Paramedisch Platform Nederland en Stichting Keurmerk Fysiotherapie hebben heldere afspraken gemaakt over het veilig verlenen van paramedische zorg tijdens de coronacrisis.

De regeling gaat in met terugwerkende kracht (vanaf 1 maart) en geldt tot en met een week nadat de overheid de coronabeperkingen opheft. Deze zorg op afstand wordt door alle verzekeraars bij alle gecontracteerde fysiotherapeuten ingekocht. Als je nog geen overeenkomst hebt voor het leveren van een telefonische zitting (1920) doen zorgverzekeraars je op korte termijn een aanvullend contractvoorstel.

Lees hier het gehele bericht van de KNGF

Beroepsgroepen verbijzonderde fysiotherapeuten ​

Op hun websites hebben de Beroepsinhoudelijke Verenigingen adviezen gepubliceerd aan verbijzonderde fysiotherapeuten.  

Laatste nieuws
20 maart

ADVIES VAN BESTUUR NVFG – CORONA EN GERIATRIEFYSIOTHERAPIE

De NVFG adviseert om kwetsbare ouderen NIET meer fysiek te behandelen of te begeleiden, maar uitsluitend op afstand, bijvoorbeeld via telefoon, beeldbellen of mail. Alleen indien er sprake is van noodzakelijke fysiotherapeutische zorg kan er overgegaan worden tot fysieke behandeling

Meer over E-Health via Fysiomanager

RIVM: ALGEMEEN ADVIES 20 maart

RIVM: ALGEMENE ADVIEZEN PERSOONLIJKE BESCHERMMIDDELEN

Mond/neusmaskers worden – buiten het ziekenhuis – alleen geadviseerd in de verpleeghuiszorg, huisartsenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg en zorg voor ernstig zieke of zeer kwetsbare personen. Naar verwachting komt het KNGF maandag met een vertaling van dit advies voor fysiotherapeuten.

 

 

Update FM-VideoConsult

Fysiomanager staat u bij in deze moeilijke tijden; vanaf 30 april kunnen Fysiomanagers gebruikers zonder extra kosten gebruik maken van FM-VideoConsult. Lees er hier meer over.

Actuele informatie van het RIVM: 15 maart

Zondag 15 maart: aanvullende maatregelen scholen, kinderdagverblijven, horeca en sport/fitnessclubs.

 

Actuele informatie van Rijksoverheid

Maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19, actuele informatie én een overzicht van cruciale beroepen vind je op de website van de Rijksoverheid.

Wat zeggen beroepsverenigingen over de situatie?

Update: 17 maart

Update: 17 maart

Update: 16 maart

Nieuws van het KNGF

Het KNGF heeft overlegd met VWS, ZN, zorgverzekeraars en SZW. Er is gevraagd om noodzakelijke fysiotherapeutische zorg te blijven leveren. Om schouder aan schouder met huisartsen en medici te staan. Als primair aanspreekpunt voor houding- en beweging gerelateerde zorg, zodat huisartsen en ziekenhuizen niet nog meer belast worden.


Nieuws van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Er is een extra nieuwsbericht verstuurd aan NVLF-leden over het Coronavirus. Lees het hier (inloggen)

Het NVLF heeft o.a. gevraagd de prestatie van telelogopedie tijdelijk te verruimen. 

 

Nieuws van beroepsvereniging Ergotherapie Nederland

De beroepsvereniging Ergotherapie Nederland sluit zich aan bij het landelijke, door de overheid vastgestelde beleid.

 

Nederlandse Vereniging van Dietisten

Via hun website, e-mails en social media kanalen worden leden op de hoogte gehouden van de recente ontwikkelingen. De NVD richt ondertussen een speciale helpdesk in om leden te kunnen helpen bij al hun vragen.


Nederlandse Vereniging van Oefentherapeuten

De Nederlandse Vereniging van Oefentherapeuten verwijst in een nieuwsbericht op haar website naar de websites van RIVM, GGD en MKB,

 

Nieuws van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

Voor alle huidtherapeuten en huidtherapiepraktijken geldt nog ongewijzigd dat zij de landelijke overheidsmaatregelen, de richtlijnen van het RIVM en de GGD dienen te volgen. Zorgverlening kan tot nader order met inachtneming van de RIVM richtlijnen worden uitgevoerd.

Hou de website in de gaten voor eventuele veranderingen.

Update 16 maart: patiënten informeren

Wij ontvingen de tip van één van de collega’s om de tekst van het RIVM in de herinneringsmail te zetten. Dat scheelt weer een extra mail!

Bedankt voor de tip Fysiotherapie Noordkop!

Nieuws van Fysiomanager: Stuur alle patiënten voor hun komst een bericht

Vanuit Fysiomanager is het mogelijk om patiënten die in je agenda staan vooraf een mailtje te sturen. Zo kun je patiënten voordat je ze ziet ook zelf de vraag stellen of het verstandig is om naar de praktijk te komen. Dit doe je met de mailknop in de agenda (zie afbeeldingen hieronder).

 

screnshot van epd
screenshot van epd

Het KNGF gaf in haar nieuwsbrief de volgende voorbeeldtekst die je kunt gebruiken:

U heeft voor morgen een afspraak gemaakt. Op advies van het RIVM vragen we u om, als u last heeft van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, te overwegen of het verstandig is om naar de afspraak te komen. Hetzelfde advies geven we u als u behoort tot de groep kwetsbare patiënten. Informatie over het coronavirus vindt u ook op de website www.thuisarts.nl.