Chat with us, powered by LiveChat

Covid-19: wat betekent het voor jou, de praktijk en de patiënten?

handen wassen

Op deze pagina houden we je op de hoogte van de gevolgen van het Covid-19 virus voor jouzelf, de praktijk en de patienten.

Als je zelf nog een goede tip weet laat het ons en je collega’s weten!
Het zijn barre tijden, laten we elkaar een beetje helpen!

Update 16/6: Covid-19 behandelplannen en procedure toegevoegd

Het Covid-19 virus houdt ons erg bezig en vraagt allerlei aanpassingen in de praktijk. Fysiomanager doet er alles aan om haar gebruikers zoveel mogelijk te ondersteunen. Naar aanleiding van het meest recente KNGF standpunt m.b.t. fysiotherapie bij patiënten met COVID-19, hebben we twee behandelplannen en een COVID-19-procedure gemaakt. Deze staan nu in de centrale bibliotheek: om ze te activeren open je de centrale bibliotheek en klik je eenmalig op de bestandsnaam. Zo eenvoudig is het!

vrouw videocall

Update 15/5: ZN geeft aanvullende informatie over de continuïteitsbijdrage

De continuïteitsbijdrage is bedoeld voor zorgaanbieders die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering. Zorgverzekeraars Nederland.

ZN heeft de fasering opgesteld van data waarop beroepsgroepen de aanvraag voor CB kunnen doen.

 

Update 6/5: Triage protocol in Fysiomanager

Bij het opstarten van de praktijken ondersteunen we de therapeuten zo veel als mogelijk is. De aangepaste triage hebben we dan ook doorgevoerd binnen Fysiomanager.

Update 6/5: Toolkit voor fysiotherapiepraktijken

Onder het motto ‘Veilig naar de fysiotherapeut’ heeft het KNGF een toolkit voor de praktijk gemaakt. Daarin onder andere posters voor in de praktijk en informatie voor patiënte. Bekijk de toolkit hier.

Update 4/5: Praktijken starten weer op

Op 30 april gaf het RIVM en VWS groen licht om de fysiotherapeutische zorg ‘behoedzaam en stapsgewijs weer op te schalen.  Het triage stappenplan is hierop aangepast.

Op 19 mei wordt deze beslissing bekeken  op basis van de ervaringen en actualiteit.

succes_opstart

Update 2/5: ZN stelt continuïteitsbijdrage vast

Zorgverzekeraars Nederland geeft duidelijkheid over de continuïteitsbijdrage voor omzetdaling vanuit de basisverzekering en/of aanvullende verzekering door COVID-19.

De bijdrage is beroepsgroepafhankelijk. Voor fysio- en oefentherapie is de CB 86%, voor huidtherapie, logopedie, dietetiek 85% en voor ergotherapie is de CB 84%.

Bekijk hiernaast het volledige overzicht van Zorgverzekeraars Nederland, of download het als PDF.
Screenshot_2020-05-04 Continuïteitsbijdrage-regeling ZN pdf(1)

Update 30/4:Tool voor e-health

Ervaringen met FM-Videoconsult

FM-VideoConsult maakt het mogelijk dat je via e-health patiënten kunt behandelen. De voordelen op een rijtje:

  • Zeer gemakkelijk in het gebruik, zonder extra kosten
  • U plant een videoconsult op dezelfde wijze in als een gewoon consult
  • Slechts één vakje extra aanvinken in het bekende afsprakenscherm
  • Voorzien van wachtkamerfunctie waar de patiënt even kan wachten
  • Met de mogelijkheid tot het delen van een scherm
  • Naar keuze te gebruiken vanaf een desktopcomputer of mobiele platform, ook voor de patiënt
  • Uiteraard voldoet FM-VideoConsult aan de AVG-eisen.

FM-videoconsult is zonder extra kosten te gebruiken binnen Fysiomanager. Hier kun je er meer over lezen

 

"Het videobellen via Fysiomanager werkt eenvoudig voor zowel de therapeut als de cliënt. De kwaliteit van beeld en geluid is goed en het schermdelen is een handige functie. Wij zijn tevreden!"
Roel Smulders We Care
Roel Smulders
We...Care

Goed nieuws voor al onze klanten!

Update 5/4: Zorgverzekeraars compenseren vele zorgaanbieders

Zorgverzekeraars komen met financiële maatregelen voor zorgaanbieders zoals tandartsen, diëtisten en fysiotherapeuten. Zij kunnen compensatie aanvragen vanwege een lagere omzet. Die zal vanaf mei maandelijks, met terugwerkende kracht vanaf maart, worden uitbetaald. Dit meldt Zorgverzekeraars Nederland.

grafiek en rekenmachine

Update 31/3: Zorgverzekeraars Nederland:"Houd de zorg overeind."

Zorgverzekeraars Nederland heeft dit weekend in een interview in dagblad Trouw aangegeven dat de continuiteit van de zorg gewaarborgd moet blijven. Verzekerden moeten kunnen rekenen op zorg en zorgaanbieders moeten overeind blijven. Hiervoor worden verschillende maatregelen genomen. Deze maatregelen gelden zowel voor de gecontracteerde zorgverleners als de niet-gecontracteerde zorgverleners in de paramedische sector.

VWS, brancheorganisaties in de zorg, IGJ, zorgverzekeraars, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Belastingdienst en NZa overleggen sinds twee weken over het reddingsplan. Bedoeling is om het pakket maatregelen deze week te presenteren. Lees op Skipr meer over het reddingsplan.

virus

Update 29/3: Stimuleringsregeling E-Health Thuis

Aanbieders van zorg of ondersteuning die rond de coronacrisis extra willen inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen thuis, kunnen in aanmerking komen voor de uitbreiding van de SET-regeling. Deze uitbreiding voorziet in digitale toepassingen bedoeld voor cliënten of hun mantelzorgers. Hier kun je meer vinden over de regeling.

Update 23/3: KNGF doet oproep aan verzekeraars; kom met effectief noodplan

Het KNGF stuurt vandaag een dringende oproep aan de zorgverzekeraars om nu snel met een noodplan te komen. De huidige noodmaatregelen van de overheid zijn niet afdoende om praktijken overeind te houden, ze zijn niet allemaal toegankelijk voor fysiotherapiepraktijken.

KNGF zond daarom vanochtend een brief naar Zorgverzekeraars Nederland, met de oproep om met een effectief noodplan te komen. 

23/3: Update KNGF via Fysio E-news

Het KNGF heeft een extra editie van de Fysio E-news verzonden naar alle fysiotherapeuten. Via deze link of de bijlage kunnen jullie het hele bericht lezen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan; professioneel handelen tijdens de coronacrisis inclusief een triage stroomschema en zorg op afstand. Later deze dag komt het KNGF met een vertaling van het RIVM-advies over gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen voor fysiotherapeuten.

Update 20/3: Zorgverzekeraars Nederland

ZORGVERZEKERAARS EN BEROEPSGROEPEN MAKEN SAMEN AFSPRAKEN OVER PARAMEDISCHE ZOGVERLENING TIJDENS DE CORONACRISIS

Veel verzekerden kunnen momenteel niet naar de fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist of oefentherapeut. Zorgverzekeraars en beroepsgroepen hebben daarom samen gezocht naar oplossingen. De concrete afspraken zijn hier te lezen.

Iedere paramedische zorgverlener die zorg op afstand wil leveren, moet dat volgens de NZa kunnen doen. De NZa verruimt de mogelijkheden voor het leveren van zorg op afstand door alle eventuele belemmeringen of beperkende voorwaarden in alle zorgsectoren buiten werking te stellen.

Lees het bericht van Zorgverzekeraars Nederland

Update 21/3: KNGF

ZORG OP AFSTAND: VOORWAARDEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN GEREGELD

Zorgverzekeraars Nederland, het KNGF, Paramedisch Platform Nederland en Stichting Keurmerk Fysiotherapie hebben heldere afspraken gemaakt over het veilig verlenen van paramedische zorg tijdens de coronacrisis.

De regeling gaat in met terugwerkende kracht (vanaf 1 maart) en geldt tot en met een week nadat de overheid de coronabeperkingen opheft. Deze zorg op afstand wordt door alle verzekeraars bij alle gecontracteerde fysiotherapeuten ingekocht. Als je nog geen overeenkomst hebt voor het leveren van een telefonische zitting (1920) doen zorgverzekeraars je op korte termijn een aanvullend contractvoorstel.

Lees hier het gehele bericht van de KNGF

Beroepsgroepen verbijzonderde fysiotherapeuten ​

Op hun websites hebben de Beroepsinhoudelijke Verenigingen adviezen gepubliceerd aan verbijzonderde fysiotherapeuten.  

Laatste nieuws
20 /3

ADVIES VAN BESTUUR NVFG – CORONA EN GERIATRIEFYSIOTHERAPIE

De NVFG adviseert om kwetsbare ouderen NIET meer fysiek te behandelen of te begeleiden, maar uitsluitend op afstand, bijvoorbeeld via telefoon, beeldbellen of mail. Alleen indien er sprake is van noodzakelijke fysiotherapeutische zorg kan er overgegaan worden tot fysieke behandeling

Lees hier het hele artikel

Meer over E-Health via Fysiomanager

RIVM: ALGEMEEN ADVIES 20/3

RIVM: ALGEMENE ADVIEZEN PERSOONLIJKE BESCHERMMIDDELEN

Mond/neusmaskers worden – buiten het ziekenhuis – alleen geadviseerd in de verpleeghuiszorg, huisartsenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg en zorg voor ernstig zieke of zeer kwetsbare personen. Naar verwachting komt het KNGF maandag met een vertaling van dit advies voor fysiotherapeuten.

Lees hier het hele advies

 

Update 30/4: FM-VideoConsult

Fysiomanager staat u bij in deze moeilijke tijden; vanaf 30 april kunnen Fysiomanagers gebruikers zonder extra kosten gebruik maken van FM-VideoConsult. Lees er hier meer over.

Actuele informatie van het RIVM: 15/3

Zondag 15 maart: aanvullende maatregelen scholen, kinderdagverblijven, horeca en sport/fitnessclubs.

Lees hier meer over

Actuele informatie van Rijksoverheid

Maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19, actuele informatie én een overzicht van cruciale beroepen vind je op de website van de Rijksoverheid.

Wat zeggen beroepsverenigingen over de situatie?

Update: 17 /3

Update: 17/ 3

Update: 16/3

Nieuws van het KNGF

Het KNGF heeft overlegd met VWS, ZN, zorgverzekeraars en SZW. Er is gevraagd om noodzakelijke fysiotherapeutische zorg te blijven leveren. Om schouder aan schouder met huisartsen en medici te staan. Als primair aanspreekpunt voor houding- en beweging gerelateerde zorg, zodat huisartsen en ziekenhuizen niet nog meer belast worden.

Lees hier meer over

Nieuws van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Er is een extra nieuwsbericht verstuurd aan NVLF-leden over het Coronavirus. Lees het hier (inloggen)

Het NVLF heeft o.a. gevraagd de prestatie van telelogopedie tijdelijk te verruimen. 

Lees hier meer over

Nieuws van beroepsvereniging Ergotherapie Nederland

De beroepsvereniging Ergotherapie Nederland sluit zich aan bij het landelijke, door de overheid vastgestelde beleid.

Lees meer

Nederlandse Vereniging van Dietisten

Via hun website, e-mails en social media kanalen worden leden op de hoogte gehouden van de recente ontwikkelingen. De NVD richt ondertussen een speciale helpdesk in om leden te kunnen helpen bij al hun vragen.

 

Lees hier meer

Nederlandse Vereniging van Oefentherapeuten

De Nederlandse Vereniging van Oefentherapeuten verwijst in een nieuwsbericht op haar website naar de websites van RIVM, GGD en MKB,

Lees het nieuwsbericht

Nieuws van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

Voor alle huidtherapeuten en huidtherapiepraktijken geldt nog ongewijzigd dat zij de landelijke overheidsmaatregelen, de richtlijnen van het RIVM en de GGD dienen te volgen. Zorgverlening kan tot nader order met inachtneming van de RIVM richtlijnen worden uitgevoerd.

Hou de website in de gaten voor eventuele veranderingen.

Update 16 maart: patiënten informeren

Wij ontvingen de tip van één van de collega’s om de tekst van het RIVM in de herinneringsmail te zetten. Dat scheelt weer een extra mail!

Bedankt voor de tip Fysiotherapie Noordkop!

Nieuws van Fysiomanager: Stuur alle patiënten voor hun komst een bericht

Vanuit Fysiomanager is het mogelijk om patiënten die in je agenda staan vooraf een mailtje te sturen. Zo kun je patiënten voordat je ze ziet ook zelf de vraag stellen of het verstandig is om naar de praktijk te komen. Dit doe je met de mailknop in de agenda (zie afbeeldingen hieronder).

 

screnshot van epd
screenshot van epd

Het KNGF gaf in haar nieuwsbrief de volgende voorbeeldtekst die je kunt gebruiken:

U heeft voor morgen een afspraak gemaakt. Op advies van het RIVM vragen we u om, als u last heeft van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, te overwegen of het verstandig is om naar de afspraak te komen. Hetzelfde advies geven we u als u behoort tot de groep kwetsbare patiënten. Informatie over het coronavirus vindt u ook op de website www.thuisarts.nl.